Objective-C  背景画像表示 colorWithPatternImage

UIColorにcolorWithPatternImage メソッドを使い背景画像を渡して対象となるviewのbackgroundColorにセットするだけ。これで背景画像が表示出来ます。

 // 背景画像01

    UIImage *image  = [UIImage imageNamed:@"bg01"];

    self.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:image];

  

目 次