Objective-C 文字列と数値の型変換

NSString *str = @"3.141593";
 
// 文字列をNSIntegerに変換
NSInteger i = str.integerValue;
NSLog(@"文字列→NSInteger:%ld", i);
 
// 文字列をfloatに変換
float f = str.floatValue;
NSLog(@"文字列→float:%f", f);
 
// 文字列をdoubleに変換
double d = str.doubleValue;
NSLog(@"文字列→double:%f", d);
 
 
// NSIntegerを文字列に変換
NSString *str1 = [NSString stringWithFormat:@"%d", i];
NSLog(@"NSInteger→文字列:%@", str1);
 
// floatを文字列に変換
NSString *str2 = [NSString stringWithFormat:@"%f", f];
NSLog(@"float→文字列:%@", str2);
 
// doubleを文字列に変換
NSString *str3 = [NSString stringWithFormat:@"%f", d];
NSLog(@"double→文字列:%@", str3);

▫️参考ページ


  

目 次